De Afschuwelijke Heksen
Nodigen u uit op hun Sabbat.
28 Juni 2003

 Le Sabbat des sorcières - © Christian Voulgaropoulos

Naast de titel van "Village élu du Floklore" is het woord "Heksen" ook eigen geworden aan Ellezelles.
In 1972 heeft de schilder van de Folk-Art, Jacques Vandewattyne, de Sabbat in het leven geroepen. Zo heeft hij aan een hardnekkige legende gestalte gegeven. In 1610 werden op het gehucht Place à l'Aulnoit 5 heksen verbrand. Sindsien draagt de plaats van executie de naam van "Mareû à Chorchîles" (Heksenmoeras). De laatste zaterdag van juni, brengt ons een levendige herinnering aan deze heksenjacht. Twee nieuwe heksenmeesters, Christian Pieman en Vincent Decouttere, bijgestaan door een dynamisch comité, bereiden u een totaal vernieuwd spektakel voor dat gebeurtenis van het zomerseizoen zal worden. Afspraak te Ellezelles op 29 juni !

In de late namiddag zullen het plein en de straten van het centrum wemelen van heksen, duivelsmuzikanten, comedianten weerwolven en andere geheimzinnige personages. In de zaal "Chez-Nous" zal de duivel in hoogst eigen persoon de intronisatie voorzitten van de nieuwe Ridders van de Bezemsteel.

Op deze plechtigheid volgt de "heksen-worp" vanop het marktplein. Rond 21 uur zal de massa groepsgewijze, langs betoverende landwegen, naar de plaats van de Sabbat convergeren. Een toverachtige en onvergetelijke wandeling !

Op de heuvel van de Place à l'Aulnoit, bij valavond, vangt de Sabbat aan. Een adembenemend licht- en klankspel. De heksen brengen de duivel verslag uit over hun wandaden van het verlopen jaar. Lucifer sleept hen dan mee in een wervelden dans, kiest zijn gezellin uit, en deelt met hen het heksenmaal. Maar... onder donder en bliksem komen de boeren aan gewapend met hun vorken en nemen een van de heksen gevangen. Daarop verchijnt de Dood, en hij begint een sprankelend ballet met het Leven... Tromgeroffel... machtige muziek... de heks wordt in een kooi langzaam de heuvel op getrokken.

Spetterend vuur gaat de stoet vooraf. Het uur des oordeels is gekomen voor de gezellin van Lucifer.

De muziek vordt opgewekter, de lichtvulkanen van het vuurwerk schieten de lucht in. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te feesten en te dansen.

 

Heksencomité-© Christian Voulgaropoulos

© 2000 Belgo Webdesign